/ 6 نظر / 57 بازدید
مریم

هیچ گاه دوست داشتن های پر دلیل را دوست نداشته ام اصلا معنی ندارد وقتی کسی می گوید چرا دوستش داری ؟ باید نگاهش کنی لبخند بزنی و بگویی چون دوستش دارم

h s

گاهی شاپرکی را از تار عنکبوت می گیری ، خیلی آرام ... تا رهایش کنی ؛ شاپرک میان دستانت له می شود ... نیت ِ تو کجا و سرنوشت او کجا ...

h s

مطالب زیبا و شیرینی بود خوشمان آمد

h s

مطالب زیبا و شیرینی بود خوشمان آمد