حالم خرابه...

حـــــالـــــــم خــــــرابــــــــه کــســی رو نــدارم

ازم بــپــرســــه آخــــــه دردت چـــــیــــــه؟

دارم تو غــصـــه هـا مـیـمـیـرم امـا

یــکــی نــفــهــمــیــد کـــــس و کــارم کـــــیـــه

بـی کـسـی بـد دردیـه درمــون نـداره

حــتــی اشـکـاتــم واسـه تــو کــم مـیـزاره

وقـتـی هـیـچ عـشـقـی بـه زنـدگـی نـداری

هـر چـیـزی حـوصـلـتو هــی سـر مـیـاره

عـمـری رو گـشـتــم دنـبـال یـــه لـیـلــی

مــجــنــون او بـاشــم  ولــــــــی نــبــوده

تـا وقـتـی کــه تـبــــ مـیــکــنــه بــمــیـرم

خــراب او بــاشــم ولـــــــی نـــبــوده

مـردم بـبـیـنـیـد زنــدگــی حــســوده

چــون عــشــقـــو از هــســتــی مــن ربـوده

ایــنــم یــه جــور از گـنـبـده کـــبـــوده

 

زیــر گــنبــده کــبــود یـــکــی بــود یـــکــی نــبــود

تـــو شــدی هـمــون کــه بــود

مــنــم شــدم اون کــه نـبـود


 

/ 6 نظر / 27 بازدید
مـ♥ــشید

سلام ممنون از حضورت آخی چقدر غمگین! یادمان باشد، فردا ،حتما، ناز گل را بکشیم... حق به شب بو بدهیم... و نخندیم دیگر، به ترکهای دل هر گلدان...!! و به انگشت، نخی خواهیم بست تا فراموش نگردد فردا...! زندگی شیرین است! زندگی باید کرد... ولی نه به هر قیمت و بدانم که شبی خواهم رفت .... !!! و شبی هست که نباشد، پس از آن فردایی ...

Bad Girl

سلام فاضلللللللللللللللللللللللللللللللللل ..... لینکت کردم قومموننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن منم بلینک ..... تازه من حالا فهمیدم کی هستی ههههههه

Bad Girl

ههههههههه الان حواسم شد لینکم

اهــــــــو

باید قلبت را آنقدر از عاطفه لبریز کنی که اگر روزی افتاد و شکست همه جا عطر گل یاس پراکنده شود.

@ M ! N

1ماهه عشقم رفته سربازی صداشو نشنیدم و ندیدمش .. دعا کنید برامون..(عشقم زود برگرد)

@ M ! N

1ماهه عشقم رفته سربازی صداشو نشنیدم و ندیدمش .. دعا کنید برامون..(عشقم زود برگرد)