بودن یا نبودن...

بــودטּ یـا نـبـــودטּ ، مـسـئــلـہ ایــטּ اســت


هـسـتـــم مـیـروے ســـراغ دیـگـــرے . . . (!)

نـیـسـتـــم مـیـروے ســـراغ دیـگـــرے . . . (!)

دیــدטּ ایــטּ لـפــظـہ هــا بــاور ڪـטּ زجــر آور اسـت

فـلـسـفـــہ ے بـــودטּ مــטּ

پــــوچ اسـت انـــــگـــار (!)

------------------------------------------------------

دروغ بگو ؛ تا باورت کنند....!! آب زیر کاه باش ؛ تا بهت اعتماد کنند....!! بی غیرت باش ؛ تا آزادی حس کنند ....!! خیانت هایشان را نبین ؛ تا آرام باشند ....!! کذب بگو ؛ تا عاشقت شوند........!! هرچه نداری بگو دارم، هر چی داری بگو بهترینش را دارم ....!! اگر ساده ای ؛ اگر راست گویی ؛ اگر باوفایی .... اگر با غیرتی ! اگر یک رنگی .... همیشه تنهایی ... !!!!

--------------------------------------------------

/ 13 نظر / 37 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد

کی هستم؟؟ نه بابا چه وبلاگی خوشم نمیاد ازش!!! بگوکیم!!!

محمد

خخخخخخخخخخخخخخخخخ اشتب!!! عرض کردی عسکری جون!!!!!

محمد

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

محمد

آره خیلی هم خنده داشت نمی فهمیدی بفهم !!!!!!!

محمد

وای وای شعر هم بیدی ما نمی فهمیدم اقای با فهم!!!!!!!

محمد

اه اه اه اه اه اه اه اه سربازی رفتی تووووووووو؟؟؟

محمد

به نظر من خو نرفتی!!!!!!

محمد

خخخخخخخخخخخخخ وای تفنگ بادی تو رو چه به این حرفا کاکا فاضل.

محمد

اهایییییییییییییییی

محمد

وای وای مگه دختری که میترسی؟؟؟؟[نیشخند]