بگویم و بدانـے ...!

داشــــتن یکـــی کـــه

دوستـــش داشـــــــته باشی و

بدونـــی

اونـــم بیشتـــر از جـــونش دوستـــت داره

اوج خوشــــــــبختیه ..

 

فرقـے نمـے کند !!

بگویم و بدانـے ...!

یا ...
نگویم و بدانـے..!

فاصله دورت نمی کند ...!!!

در خوب ترین جاﮮ جهان جا دارﮮ ...!

جایـے که دست هیچ کسـے به تو نمـے رسد.:

دلــــــــــــــم.....!!!

 

 ایــــــن روزها ...
 هـــــــر نفـــس ،
 درد اســـت که میکشـــم !!!
 در نبــــــــودت "
 ای کــاش یا بـــــــــــودی ،
 یـــــا اصـــلا نبودی !!!
 ایـــــن که هســـتی
 و کنــــارم نیســــتی ...
 دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد "
 بفــــــهم بی انصــــــاف !!!

 

 

شب خوابیدی رو تختت

هی اینور و اونور میکنی

گوشیتو برمیداری و مینویسی:

خوابم نمیبره !!!!

سرد میشی بغض میکنی

میبینی هیچ کسی رو نداری که این رو واسش بفرستی

تهنایی سخته!!

خیلی....خیلی....

 

 

 

/ 7 نظر / 63 بازدید
f

... !!! صــورت آرزوهــایــم کــبود اســت!!! ... ... !!! عــجب دســتِ سنگیــنی داشـــت !!! ... ... !!! ســرنوشــتـــــ !!! ..

❤دختری از فصل زرد❤

بــه شــــــدت نـــیاز دارم... یکــــی پایـــــین زندگـــــیم بنویســــــه... چــــند ســــــال بعـــــد...

حجاب ما

میدونم ضد حال اشتباه نوشتم خواستم یکم بخندیم[تایید][تایید] شیرفهم شد

دلارام

قصه از حنجره ایست که گره خورد به بغض صحبت از خاطره ایست نشسته لب حوض یک طرف خاطره ها...یک طرف پنجره ها در همه آواز ها حرف آخر زیباست آخرین حرف تو چیست که به آن تکیه کنم؟ حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست

در امتداد شب

گاه دلتنـــــــگ می شوم دلتنـگتر از تمام دلتنگـــــــــی ها حسرت ها را می شمارم و باختن ها وصدای شکستن را ... نمیدانم من کدامین امید را ناامید کردم وکدام خواهش را نشنیدم وبه کدام دلتنگی خندیدم که چنین دلتنگــــــــــــــــم

f

¸.•°``°•.¸ألله¸.•°``°•.¸ * لاإله إلا هوألحي *°•.¸¸.•°`ألقيوم°•.¸¸.•° دعاهایت را اجابت کند آنکه آسمانی را میگریاند تا گلی را بخنداند

دلارام

رو دست یه زندانی خالکوبی شده بود ♠سلامتی تمام فروشنده ها♠ گفتم: یعنی چی؟ گفت: بهترین رفیقام منو فروختن