!!!!حرف دل!!!

از درد دوست نداشتن هایت گفتم....

خیانت را تجویز کردند.

این آسان ترین راه عاشقی است....

بــــــودم!

دیدم با دیگری شادتری

رفــــتم!

اینجا زمین است ، زمین گرد است!

تویی که مرا دور زدی  ...  فردا به خودم خواهی رسید...

حال و روزت دیدنیست...

"دوستت دارم"را برای هر دویمان فرستادی...!

هم من ... هم او...

خیانت میکردی یا عدالت...؟

/ 25 نظر / 34 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آهـــــو

[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] دوست من با سر زدنت خوشحالم میکنی یادت نره بهم سری بزنی مرسی

حسی از کوکی

خیلی ممنون که سر زدی! عجب خیاط ماهریست دنیا که دل هیچ کس را برای ما تنگ ندوخت!!!!!

mana

دار بزن خاطرات کسی را... که تو را دور زد !!! حالم خوب است ... گذشته ام درد می کند!!!

نرگس

اووووووووووووو ببخشید مطلبتو اون روز نخوندم ولی حالا خوندمش 20بود[قلب][چشمک]

مـ♥ــشید

روی پـــــرده کعــبه این آیه حک شده اســت : نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُــورُ الرَّحِـــيمُ و مـــن . . . هنــــوز و تا همیشــه به همین یک آیــه دلخــوشــــم " بندگانم را آگاه کن که من بخشنده‌ ی مهــــربانم ! "

آهـــــو

ســلام آپــــــــم حتمــــــــــــا بیــــآ نظـر یـــادت نـــره هــر چقدر نظـــر بذآری جُبـرآن میشــه! _____________________________________________ یــــــادمــــــان باشد از امروزخــــــطايي نکنــــــيم گــــــر که درخويــــــش شــــــکستيم صــــــدايي نکنيــــــم پــــــر پروانــــــه شکســــــتن هنــــــر انســــــان نيــــــست گــــــر شکستـيــــــم زغفــــــلت مــــــــــــن و مــــــايي نکنيــــــم يــــــادمــــــان باشــــــد اگــــــر شــــــا خــــــه گلــــــي را چيــــــديم وقت پــــــرپــــــر شدنش ســــــازو نوايــــــي نکنيــــــم يــــــادمــــــان باشد اگــــــر خــــــاطــــــرمــــــان تنهــــــا مــــــانــــــد طلــــــب عشــــــق، زهــــــر بــــــي ســــــرو پــــــايي نکنيــــــم.

سرنوشت

به آنهایی فکر کن که در حال خروج از خانه گفتند : "روز خوبی داشته باشی"، و هرگز روزشان شب نشد.

رها

وای پسر تو هم وب داری وبت عالیه به منم سر بزن اگه امدی ادرس وبتم بگو بووووووووووووس بای[چشمک]

رها

وای پسر تو هم وب داری وبت عالیه به منم سر بزن اگه امدی ادرس وبتم بگو بووووووووووووس بای[چشمک]

رها

وای پسر تو هم وب داری وبت عالیه به منم سر بزن اگه امدی ادرس وبتم بگو بووووووووووووس بای[چشمک]