# روزهای_سیاه

سیصد گل سرخ....

سیصد گل سرخ یگ گل نصرانی                                 ما را ز سر بریده میترسانی ما گر زسر بریده میترسیدیم                                 در محفل عاشقان نمی ... ادامه مطلب
/ 63 نظر / 58 بازدید

حالم خرابه...

حـــــالـــــــم خــــــرابــــــــه کــســی رو نــدارم ازم بــپــرســــه آخــــــه دردت چـــــیــــــه؟ دارم تو غــصـــه هـا مـیـمـیـرم امـا یــکــی نــفــهــمــیــد کـــــس و کــارم کـــــیـــه بـی کـسـی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 31 بازدید