# روزهای_سیاه

سال نو پیشاپیش مبارک

بــا ســـــال نـــو چـــه مــیــکــنــی           بـــــی "مـــن" بــــرات قــشــنــگ شـــــــده                     پــــارســـال هـــمـــیــن مــوقــع بـــا هــــــم                                             اصــــلا دل تـــو ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 15 بازدید

سیصد گل سرخ....

سیصد گل سرخ یگ گل نصرانی                                 ما را ز سر بریده میترسانی ما گر زسر بریده میترسیدیم                                 در محفل عاشقان نمی ... ادامه مطلب
/ 63 نظر / 22 بازدید