# شکست

از تشییع جنازه می آیم....دلم را با تمام خاطراتش، زنده به گور کردم..

رفتم نشستم کنارشگفتم: برای چی نمیری گلات رو بفروشی؟گفت:بفروشم که چی؟تا هفته قبل میفروختم که با پولش ابجیمو ببرم دکتر ... ادامه مطلب
/ 48 نظر / 30 بازدید