# عشق_تلخ

از تشییع جنازه می آیم....دلم را با تمام خاطراتش، زنده به گور کردم..

رفتم نشستم کنارشگفتم: برای چی نمیری گلات رو بفروشی؟گفت:بفروشم که چی؟تا هفته قبل میفروختم که با پولش ابجیمو ببرم دکتر ... ادامه مطلب
/ 48 نظر / 27 بازدید

سال نو پیشاپیش مبارک

بــا ســـــال نـــو چـــه مــیــکــنــی           بـــــی "مـــن" بــــرات قــشــنــگ شـــــــده                     پــــارســـال هـــمـــیــن مــوقــع بـــا هــــــم                                             اصــــلا دل تـــو ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 24 بازدید

حالم خرابه...

حـــــالـــــــم خــــــرابــــــــه کــســی رو نــدارم ازم بــپــرســــه آخــــــه دردت چـــــیــــــه؟ دارم تو غــصـــه هـا مـیـمـیـرم امـا یــکــی نــفــهــمــیــد کـــــس و کــارم کـــــیـــه بـی کـسـی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 26 بازدید