احساسمو بده....

این بلا که باز آوردی ســـر من

روح من مرده فقط مونده یه تن

تــــــــو اصـــلـــا بــــه فـــکر قــلـــبـــم نـــبـــودی

با دروغ کشتی منو همدم من

روم به دیوار ولی گریه میکنم

تو شدی بزرگترین حسرت من

تو دلت بهم میخندی میدونم

تــو بـــخـــند بـــه قـــــیـــمــت مـــــردن مـــــــــــن

تــــــوی دنــــــیـــــــا عـــاشــقـــی شــــهـــادتـــــه

فــــرق مــــــن بــــــا تــــو تـــــــوی صــداقـــتــــــه

مـــــن دلــــو حـــرفــم یـــکیــه کـــــه مــیـــبـــیــنـــیـــش

تــــــــو دلـــــــت بـــــرفــــیـــــــو پــــــــــــر خـــــــیـــــــانــــــــتـــه

دنــــیــــا عـــاشـــقـــا رو گــــردن مــــــیــــــزنـــــــه

زنـــــــده بـــــــــــودن آخــــــــــــره حـــــــــقـــــــارتــــــــــه

دل مــــــن رو جــــــز تـــو هــیــــچ کـــســـی نـــکـــُشــــــت

ایـــــــن که دنــیــــای مــــنـــــــی ســـــعـــــــادتــــــــه

تــــو حـــــقـــــیــــقـــــت کـــه نـــــدارم دلــــتــــــو

ولـــــی شــــــب دیـــــــدن تـــــو یــــــه عــــــادتـــــــه

بـــاشـــــه بای بای مـــــــیــــکــــنم بــــــا اســـم تــــــو

وعــــــــده ی مــــــــا وعــــــــــده ی قـــــــیـــــامـــتـــــــــه

توی شعرام دیگه تکراری شدی

تو شدی بزرگترین حسرت من

تو دلت بهم میخندی،مــــــیـــدونــــم

تو بخند به قیمت مردن من

راســـتــــــی تــــا یادمه ایـــــنو بـــهت بـــگــــم

تــــو یـــــه مــــشت نـــامه گــذاشــــتـــی پـــــیــش مـــــــن

بــــیـــا نـــامــــــه هـــــــاتــو  بــردار و بـــــرو

دیـــــــگـــــــه هـــیــچ وقــــــت لــــــا ف عــــشــق و نــــــزن

شـــــبا بـــا یـــــــادتـــــــو گـــــــریـــــه مـــــیــــــکــنم

نـــــمــــــاز خــوب بــودنــــت عـــــــذر بـــدیــــت

ای بـابـا دنــیــا دو روزه مـــیــــگــــذره

تـــویــــــی و جـــــــرم هــــایــه حـــــبـــــس ابـــــدیـــــــت

/ 26 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مرجانه دلم

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی شاید امشب سوزش این زخم ها را کم کنی آه باران من سراپای وجودم آتش است پس بزن باران بزن شاید تو خاموشم کنی بهم سر بزن بی معرفت

Raha

سلام ممنون كه به وبلاگ من سر زديد وب خيلي زيبايي داريد ...... اين يه حقيقته تلخه كه اين روزا اعتماد كردن و باور كلمه دوست داشتن خيلي سخته ... ..... دلم به بهانه هميشگي گريست بگذار بگريد و بداند هر آنچه خواست هميشه نيست

حمید

سلام فاظلو نه نمیدونم

الهام

__________@@@@@@___________@@@@@ _______@@@________@@_____@@_______@ ________@@___________@@__@@_______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@___________________@@@@@@@ __@@@@@@@@@_________________@@@@@@@ __@@______________________________________@@ _@@_________________@@@@@________________@@ _@@________________@@@@@@_______________@@ _@@@______________@@@@@@______________@@@ __@@@@_____________@@@@____________@@@@ ____@@@@@@______________________@@@@@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@_____________@@ ________@@@________@@@____________@@ ________@@@______@@@__@__________@@ _________@@@_____@@@___@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ____________@@@@___@@__@__@ _____________@____@@_@__@__@ ______________@@@____@_@@@ _______________________@ ______________________@

ساراگلی

[عصبانی]خب یادم رفت بیام وبلاگت! فقط یه کلمشو تونستم پیدا کنم:کنفت عکسا هم همون عکسای روز آخر مدرسه بود دیگه؟دیدمشون

ماری

ســـلامـ مـــمــنـــونـ کـــهـ بــهـ وبـــمــ ســر زدیــ[گل]

nafas

woooooooooooooooooooooooooooooooooooooow eshgh boooooooooooooooooooooooooooooooood

nafas

woooooooooooooooooooooooooooooooooooooow eshgh boooooooooooooooooooooooooooooooood